Algemene voorwaarden

ALGEMEen

 • Alle prijzen vermeld in deze offerte zijn prijzen exclusief BTW
 • De prijzen zijn berekend op het door u opgegeven aantal personen.  Bij afwijking van het   berekende aantal zal de prijs aangepast worden volgens de nieuwe berekeningen (zie prijsopgave)
 • Deze offerte is onder voorbehoud en optioneel geldig tot 14 dagen na opmaak. De offerte is opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens over de locatie, tijdsindeling en aantal gasten
 • De offerte is pas geldig na ondertekening en invulling van de facturatie gegevens.
 • Catering Van Eyck is in het bezit van een attest voor detailhandel in levensmiddelen onder nr AER/ANT/023014
 • Planning en logistieke aanpassingen die afwijken van de getekende offerte zullen per aanpassing besproken en gebudgetteerd worden.
 • Het aantal personen dient 6 werkdagen voor aanvang doorgegeven te worden. Het bestelde aantal zal effectief afgerekend worden. Verhogingen worden eveneens doorgefactureerd.
 • Catering Van Eyck is niet verantwoordelijke voor tekorten van voeding, materiaal of personeel, indien er meer gasten zijn dan doorgegeven door de organisator.
 • Catering Van Eyck behoudt zich wel het recht op de factuurprijs evenredig te verhogen indien er meer gasten blijken te zijn dan doorgegeven.
 • Onze prijzen zijn exclusief eventuele vergoedingen/commissie voor de bemiddelaar.
 • Wachturen of ombouwen van locaties worden steeds apart doorgerekend.
 • Wij houden graag rekening met uw dieetwensen & allergieën, let wel dit kan eventueel gepaard gaan met een meerkost.

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

 • De plaats waar de goederen dienen geleverd te worden dient toegankelijk te zijn voor een vrachtwagen, zo niet wordt een supplement aangerekend.
 • De activiteit vindt plaats op het gelijkvloers.
 • Onze prijzen zijn exclusief nutsvoorzieningen (elektriciteitsgenerator, verwarming, bekabeling tot aan de buffetten, stromend water, …)
 • Voor beschadiging of verlies van de materialen van de cateraar of externe leveranciers draagt de organisator of klant de aansprakelijkheid.  Mogelijke kosten zullen gefactureerd worden.  
 • Moeilijke bereikbare locaties worden na plaatsbezoek bekeken en berekend voor extra opbouw en afbraak prestaties.
 • Een aanpalende ruimte voor keukengebruik dient beschikbaar te zijn.

ANNULATIES EN BETALINGSVOORWAARDEN

 • Bij annulaties binnen de 30 dagen voor de gereserveerde datum wordt 50 % van de geraamde kosten aangerekend.
 • Bij annulaties binnen de 7 dagen wordt 85 % van de geraamde kosten in rekening gebracht.
 • Bij bevestiging wordt een voorschotfactuur opgemaakt tbv 50 % van de reeds gekende of geraamde kost. Uw reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot.
 • De eindfactuur is betaalbaar op vervaldatum.